Vilkår og betingelser hundepass

Kunden forplikter å sette seg inn i Nordlipolars vilkår og betingelser for pass av polarhund. Ved booking godtas følgende vilkår og betingelser.

Booking, betaling og avbestilling

Booking gjøres via e-post og betales enten ved utstedelse av faktura med forfallsdato ankomstdagen, eller via Vipps ved avlevering av hunden. Ved manglende betaling på ankomstdagen, vil bookingen avbestilles og beløpet for oppholdet må betales i sin helhet.

Avbestilling må skje skriftlig per e-post eller sms. Avbestilling må gjøres minimum 7 døgn før ankomstdagen, ved manglende avbestilling må deler av oppholdet betales. Ved avbestilling senere enn 48 timer før oppholdet starter, må oppholdet betales i sin helhet.

Hundeiers ansvar

Hundeeier plikter å gi riktige opplysninger om hunden, hundens helse, evt. atferdsproblemer, aktivitetsnivå og erfaringer med å bo utendørs. Informasjonskortet forhåndssendes per mail eller fylles ut ankomstdagen. Alle punkter skal være utfylt for at vi skal ha nødvendig informasjon til å ivareta hunden.

Det er et ufravikelig krav at hunden har noe erfaring med å bo utendørs enten i hundegård eller på kjetting. Dette slik at vi kan være sikre på at hunden din tåler påkjenningen av å stå i hundegård i nordnorsk klima. Dersom vi vurderer hunden din til å være for tynnpelset eller av andre åpenbare grunner ikke skikket til å stå i hundegård, vil oppholdet avbestilles og beløpet for oppholdet må betales i sin helhet.

Vi passer ikke tisper med løpetid, og du bør derfor være sikker på at hunden din ikke har eller får løpetid under oppholdet. Dersom hunden din får løpetid her, må du hente den omgående.

Vi anbefaler deg og hunden å komme på et hilsebesøk dersom det er første gang dere booker hos oss, slik at vi får hilst på både deg og hunden før et lengre opphold.

Vaksinasjon

Hunden din må ha gyldig grunnvaksinasjon ikke eldre enn ett år før opphold her. Dette for å unngå smitte i vår flokk. Våre hunder følger vaksinasjonsprogrammet.

Forsikring

Vi anbefaler at du har forsikret hunden din. Ved sykdom eller skade som trenger medisinsk oppfølging, benyttes vår lokale veterinær. Eier er ansvarlig for økonomiske kostnader knyttet til veterinærbesøk. Du vil alltid bli kontaktet dersom hunden din trenger veterinærtilsyn. Ved kritisk sykdom eller skade hvor vi ikke får tak i deg, samtykker du til at vi tar hunden til veterinær uansett. Hunden din må hentes omgående dersom det kreves medisinsk behandling, og oppholdet blir ikke tilbakebetalt.

Nordlipolars ansvar

Vi gjør alt vi kan for å ivareta din hunds helse, sikkerhet og trivsel under opphold her. Vi påtar oss ansvar for at hundegården er forsvarlig utformet med de nødvendige fasiliteter for hold av hund utendørs. Vår drift et godkjent av Mattilsynet. Vi har også ansvaret for at hunden din får tilstrekkelig aktivitet og utløp for energi.

Vi har våre hunder i egne innhegninger i hundegården. Dersom du ønsker det, og vi anser det som forsvarlig, kan din hund få løpe i luftegården sammen med noen av våre. Det er vårt ansvar at hundene går overens og å unngå konfrontasjoner, og vi slipper ikke våre hunder sammen med din hund uten ditt samtykke og nøye vurderinger. Dersom hunden din er i grunnleggende god form, og du har lyst, kan vi også ta hunden din med på spannturer ut ifra din hunds forutsetninger og individuelle vurderinger. Hunder med aggresjonsproblematikk, nervøsitet eller andre atferdsproblemer får ikke møte våre hunder direkte.

Vi har ansvarsforsikring som kan dekke erstatningskrav mot oss ved uhell.  

Hundemat

Vi tilbyr VIP energy tørrfor og kvernet storfekjøtt. Vi fôrer hunden din etter avtale med deg, og følger deres rutiner. Hundemat er inkludert i prisen, med mindre du ønsker at vi gir annet fôr eller spesialkost. Du får ikke reduksjon i døgnprisen for medbragt hundemat. 


Vilkår og betingelser hundekjøring

Det er kundens ansvar å lese vilkår og betingelser. Når du booker hundekjøring med Nordlipolar godtar du følgende:

Booking, betaling og avbestilling

Når du booker og betaler via bookingsystemet kan du få refundert hele beløpet inntil 48 timer før aktiviteten starter. Hvis du avbestiller senere enn 48 timer før aktivitetsstart, får du refundert 50%. Avbestiller du senere enn 24 timer før aktivitetsstart eller ikke møter opp, vil du ikke bli refundert. 

Dersom du booker hundekjøring via e-mail vil du få en faktura med betalingsopplysninger eller du kan betale med Vipps ved ankomst. For å delta på hundekjøring må billetten(e) være betalt før start. 

Vi kan booke større grupper eller events for hundekjøring på forespørsel. Større grupper/events må avbestilles 14 dager før arrangementet, ellers blir du belastet 50%. Hvis du ikke avbestiller innen 5 dager før arrangementet eller ikke møter opp, vil du måtte betale beløpet i sin helhet/ingen refusjon. Spør oss om priser for større grupper og events. 

Alle avbestillinger må bli sendt på e-post til nordlipolar@outlook.com. Personen som gjennomfører bookingen er ansvarlig for utestående beløp for aktiviteter/turer som er booket. Kunden er også ansvarlig for kostnader knyttet til internasjonale banktransaksjoner. Dersom du ikke møter og ikke gir beskjed, får du heller ingen refusjon.

Avbestiller av Nordlipolar

Vi gir deg beskjed dersom vi må avbooke på grunn av ekstreme vær/føreforhold eller andre ytre fraktorer vi ikke kan kontrollere. Vi vil enten finne en ny dato så snart som mulig eller du vil få refundert biletten(e). 

Reise- og helseforsikring

Vi anbefaler deg å sjekke at din reiseforsikring, ulykkeforsikring eller helseforsikring dekker avbestillinger eller medisinsk hjelp da Nordlipolar ikke dekker slike kostnader. Du er ansvarlig for å evaluere din egen helse når du deltar i våre aktiviteter, og vi ønsker at du informerer oss om du har helseproblemer som du tenker er relevant for oss å vite. Ta gjerne kontakt med oss om du er usikker på eller har noen spørsmål om helsekrav. 

Nordlipolar forbeholder seg retten til å nekte deltakere å delta i aktiviteter dersom vi ser det er nødvendig for din egen sikkerhet. 

Sikkerhet, risiko og ansvar

Vi vil gi deg sikkerhets- og risikoinformasjon når du kommer. Du får intruksjoner om hvordan du skal forholde seg til hundene og hvordan vi gjennomfører hundekjøringen. Vi forventer at du følger våre instrukser og at du spør hvis noe er uklart. Hvis du ikke følger våre instruksjoner, forbeholder vi oss retten til å nekte deg å delta for både din og hundenes sikkerhet. Dette gjelder også anbefalinger for bekledning.

Vi tar sikkerhet på alvor og gjør alt vi kan for å redusere risikoer. Vi tar ikke ansvar for skader eller ulykker som er forårsaket av kunden eller forhold utenfor menneskelig kontroll. 

Du aksepterer at det er en risiko for ulykker, personlige skader og uforutsette hendelser når du deltar på et utendørs arrangement med levende dyr. Vi anser likevel risikoene som minimale så lenge du følger guidenes instrukser og anbefalinger. 

Du aksepterer at Nordlipolar ikke kan bli holdt ansvarlig for personskade eller ødelagt utstyr/klær under aktiviteten eller transport til og fra aktiviteten. 

Din helse, med både kjente og ukjente sykdommer og helsefaktorer, er ditt eget ansvar. Nordlipolar kan ikke bli holdt ansvarlig for akutte sykdommer eller anfall. 

Du kan ikke være påvirket av alkohol, medikamenter som påvirker bevissthetsnivå eller andre narkotiske stoffer når du deltar i våre aktiviteter. 

Nordlipolar har ansvarsforsikring som dekker oss ved uforutsette hendelser eller skader som ligger innenfor vårt ansvar. Forsikringssummen er 10.000.000 NOK.